Privacy

HarperCollins Holland: Privacyverklaring

Ingangsdatum:  25 mei 2018

Wij van HarperCollins Holland ("Bedrijf") respecteren uw bezorgdheid over privacy.  Deze Privacyverklaring ("Kennisgeving") is van toepassing op Persoonsgegevens verkregen door het Bedrijf, onder meer via websites, onderzoek/enquêtes/sweeps, mail-in abonnementen en sociale media (gezamenlijk, “Diensten”).  "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot u in geïdentificeerde of identificeerbare vorm.

De Verklaring beschrijft de soorten Persoonsgegevens die we verkrijgen over klanten (consumenten die de producten van het Bedrijf kopen/abonnees, potentiële consumenten, personen die een zakelijke klant vertegenwoordigen, potentiële zakelijke klanten of personen die hen vertegenwoordigen, website-/app-gebruikers), hoe we de Persoonsgegevens gebruiken en met wie we deze delen.  We beschrijven ook de maatregelen die we nemen om de beveiliging van Persoonsgegevens te beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.  De Diensten zijn voor een algemeen publiek, zijn niet gericht op kinderen en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

 Klik op één van de onderstaande links om naar de vermelde sectie te gaan:

 

Informatie die wij verkrijgen

Wij verkrijgen Persoonsgegevens over klanten (consumenten die de producten van het Bedrijf kopen/abonnees, potentiële consumenten, personen die een zakelijke klant vertegenwoordigen, potentiële zakelijke klanten of personen die hen vertegenwoordigen, website-/app-gebruikers) via de Diensten.

Wij verzamelen Persoonsgegevens om Diensten aan te bieden die u hebt aangevraagd, of die volgens ons van belang zijn voor onze klanten, om de relatie die we hebben met onze klanten en partners te beheren en om activiteiten uit te voeren op basis van uw toestemming.

De soorten Persoonsgegevens die we kunnen verkrijgen zijn onder meer: 

 • Contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoon- en/of mobiele nummers);
 • Gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u zich registreert via onze Diensten;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Creditcard- of andere betaalkaartgegevens;
 • Bankgegevens (rekeningnummers, overdrachtsinformatie over elektronische fondsen);
 • Geolocatiegegevens;
 • Berichten, recensies, opmerkingen;
 • Voorkeuren met betrekking tot boekgenre en auteurs; en
 • Andere informatie die u ons verstrekt, bijvoorbeeld via onze functie 'Een aanvraag indienen' of 'Contact met ons'. 

Uw beslissing om de Diensten te gebruiken en uw Persoonsgegevens aan ons te verstrekken, is vrijwillig. Wij geven op onze online en mobiele formulieren aan welke soorten Persoonsgegevens vereist zijn voordat u zich aanmeldt voor onze Diensten en uw Persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Onze Diensten gebruiken cookies om effectief te kunnen functioneren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 

Hoe wij gebruikmaken van de informatie die wij verkrijgen

Wij kunnen de informatie die we verzamelen van en over u om: 

 • Onze producten en diensten te leveren;
 • Online accounts aan te maken en te beheren;
 • Met uw toestemming elektronisch promotiemateriaal, waarschuwingen betreffende beschikbare aanbiedingen en andere elektronische communicatie te versturen, waaronder communicatie via de Diensten en buiten de Diensten, zoals via e-mail en via websites en apps van derden;
 • Promotiemateriaal, waarschuwingen over beschikbare aanbiedingen en andere berichten per post en telefoon te versturen;
 • Te communiceren over deelname aan speciale evenementen, promoties, programma's, aanbiedingen, enquêtes, prijsvragen en marktonderzoek, en dit te beheren;
 • Te reageren op vragen van u en andere derden, inclusief vragen van wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Persoonsgegevens te de-identificeren om derde partijen te voorzien van geaggregeerde gegevensrapporten die geanonimiseerde informatie tonen;
 • Uw browser en/of apparaat te koppelen aan andere browsers of apparaten die u gebruikt met het doel om relevante en eenvoudigere toegang tot inhoud te krijgen, te adverteren via browsers en apparaten en andere operationele/zakelijke doeleinden;
 • Onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en verbeteren (inclusief ontwikkelen, verbeteren, analyseren en verbeteren van onze Diensten; onze communicatie te beheren; data-analyse en e-commerce uit te voeren; naleving te beheren; en accounting, auditing en andere interne functies te beheren);
 • Incasso-activiteiten en support-gerelateerde processen uit te voeren; en
 • Om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industriestandaarden, contractuele verplichtingen en ons beleid.

We kunnen uw Persoonsgegevens ook op andere manieren gebruiken waarover wij u op het moment van verzamelen specifiek informeren en uw toestemming verkrijgen als de toepasselijke wetgeving dit vereist.

 

Internetgebaseerde reclame

Op onze sites, apps en/of e-mails kunnen wij en onze externe serviceproviders informatie inwinnen over uw activiteiten om u te voorzien van advertenties over producten en diensten die op uw individuele interesses zijn afgestemd als u daarvoor toestemming hebt gegeven.  Wij en onze externe serviceproviders kunnen voor dit doel ook informatie verkrijgen van websites en apps van derden.  Deze sectie van de Verklaring bevat details over en legt uit hoe u uw keuzes kunt uitoefenen.

We betrekken externe advertentienetwerken om ons te helpen onze berichten aan bezoekers te richten via op interesses gebaseerde en contextuele middelen.  Via deze advertentienetwerken kunnen we in de loop der tijd uw online activiteiten volgen en op websites en apps van derden, door informatie te verkrijgen via geautomatiseerde middelen, zoals hierboven beschreven.  De netwerken gebruiken deze informatie om advertenties weer te geven op onze Diensten of andere websites van derden en apps die mogelijk zijn afgestemd op uw individuele interesses.  De informatie die onze advertentienetwerken namens ons verkrijgen, omvat gegevens over uw bezoeken aan websites en het gebruik van apps die onze advertenties weergeven, zoals de pagina's of advertenties die u bekijkt en de acties die u op die websites of apps uitvoert.  Deze gegevensverzameling vindt plaats zowel op onze sites, in apps en e-mails als op websites en apps van derden die deelnemen aan deze advertentienetwerken.  Dit proces helpt ons ook de effectiviteit van onze marketinginspanningen te volgen. Om te leren hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op dit advertentienetwerk ga naar http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.networkadvertising.org/choices/.

 

Informatie die we delen

We kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen, delen met

 • Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, die elk uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met de Verklaring of voor de doeleinden van de dochteronderneming of gelieerde onderneming, inclusief marketingdoeleinden, als u daarmee hebt ingestemd. Een actueel overzicht van gelieerde ondernemingen is beschikbaar op http://newscorp.com/about/our-businesses/.
 • Servieproviders in Nederland en Vlaanderen en andere rechtsgebieden die namens ons diensten verrichten.

Wij vereisen dat serviceproviders de vertrouwelijkheid en veiligheid van Persoonsgegevens beschermen en ervoor zorgen dat Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de levering van de diensten namens ons en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Serviceproviders zijn niet gemachtigd om de Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

We kunnen informatie over u verder openbaar maken (1) als we hiertoe wettelijk of juridisch worden verplicht (2) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, en (3) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermoede of werkelijke frauduleuze of illegale activiteiten.  We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in geval van een voorgestelde of voltooide verkoop of overdracht van alle of een deel van onze bedrijfsactiviteiten of activa (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie).

 

Uw rechten en keuzes

We bieden u bepaalde keuzes in verband met de Persoonsgegevens die we over u verkrijgen, zoals hoe we met u communiceren.

Als u uw voorkeuren wilt bijwerken, vraagt ​​u ons om uw gegevens uit onze marketingmailinglijsten te verwijderen of om een verzoek in te dienen, neem contact met ons op zoals beschreven in onderstaande sectie Hoe contact met ons op te nemen.

U kunt zich ook afmelden voor onze marketingmailinglijsten door de aanwijzingen in onze e-mails op te volgen.

Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, ga naar de afmeldpagina voor klanten op http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.networkadvertising.org/choices/.

Toegang tot, herziening van, bijwerken en wijzigen van Persoonsgegevens

U kunt verzoeken om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, of om deze te corrigeren of verwijderen.  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken en uw recht op gegevensportabiliteit uit te oefenen.  Als u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken en zullen wij uw voorkeuren opslaan voor later gebruik.  We zullen reageren op uw vragen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.  Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

Hoe wij Persoonsgegevens beschermen en bewaren

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de Persoonsgegevens die we over u hebben te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.  We doen al het mogelijke om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico van de verwerking, rekening houdend met de kosten van implementatie en de aard van de verwerking van Persoonsgegevens.

We bewaren Persoonsgegevens voor de periode die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor Persoonsgegevens werden verzameld en zoals anderszins vereist of toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, zoals met betrekking tot onze bewaarplicht.

 

Gegevensoverdrachten

De Diensten kunnen worden gehost en beheerd vanuit een land buiten het land waar u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt, inclusief de Verenigde Staten.  Wanneer u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt en als uw Persoonsgegevens worden overgedragen aan (of toegankelijk zijn vanuit) een land buiten de EER waarvoor de Europese Commissie geen passendheidsbesluit heeft uitgevaardigd, zullen wij passende voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens beschermd blijven.  Dit kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht zijn, waarvan u een exemplaar kunt verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de onderstaande sectie "Contact met ons".

Uw Persoonsgegevens kunnen echter worden geraadpleegd door de rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en nationale beveiligingsinstanties van het ontvangende land in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  Wanneer we uw Persoonsgegevens overdragen, beschermen we die informatie zoals uiteengezet in de Verklaring.

 

Links naar derden sites, apps en diensten

Voor uw gemak en informatie kunnen onze Diensten links naar sites, apps en diensten van derden bevatten die kunnen worden gebruikt door bedrijven die niet zijn gelieerd aan HarperCollins Holland.  Deze bedrijven kunnen hun eigen privacyverklaringen of -beleid hebben, die we sterk aanbevelen om door te nemen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van sites, apps of diensten die niet van HarperCollins Holland zijn.

 

Bijwerkingen van de Verklaring

De Verklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze Persoonsgegevenspraktijken weer te geven.  Voor belangrijke wijzigingen, zullen wij u op de hoogte brengen door een prominente kennisgeving op onze Diensten te plaatsen die boven aan de Verklaring aangeeft wanneer deze voor het laatst werd bijgewerkt.

 

Hoe contact met ons op te nemen 

De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens in verband met de Diensten die wij aanbieden, is:

 

HarperCollins Holland, een divisie van Harlequin Enterprises Limited

Coengebouw

Kabelweg 37

1014 BA, Amsterdam

Nederland

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over de Verklaring of de manier waarop wij of onze serviceproviders uw Persoonsgegevens behandelen, uw rechten en keuzes wilt uitoefenen, of wilt dat wij informatie die wij over u hebben of uw voorkeuren bijwerken, neem als volgt contact met ons op:

 

Per e-mail op privacy@harpercollins.nl

Telefonisch via 020 – 662 6646

 

U kunt ook schrijven naar:

 

HarperCollins Holland

Kabelweg 37

1014 BA, Amsterdam

Nederland

 

U kunt ook contact opnemen met onze Business Unit Privacy Leader op privacy@harlequin.com.